Phylum Ascomycota


Clase Arthoniomycetes

Orden Arthoniales

Clase Coniocybomycetes

Orden Coniocybales

Clase Dothideomycetes

Orden Abrotallales

Orden Acrospermales

Orden Botryosphaeriales

Orden Capnodiales

Orden Dothideales

Orden Hysteriales

Incertae sedis

Orden Jahnulales

Orden Microthyriales

Orden Monoblastiales

Orden Mycosphaerellales

Orden Mytilidiniales

Orden Patellariales

Orden Phaeotrichales

Orden Pleosporales

Orden Tubeufiales

Orden Valsariales

Orden Venturiales

Clase Eurotiomycetes

Orden Chaetothyriales

Orden Eurotiales

Orden Mycocaliciales

Orden Onygenales

Orden Pyrenulales

Orden Verrucarriales

Clase Geoglossomycetes

Orden Geoglossales

Incertae sedis

Incertae sedis

Orden Triblidiales

Orden Vezdaeales

Orden Wiesneriomycetales

Clase Lecanoromycetes

Orden Acarosporales

Orden Baeomycetales

Orden Caliciales

Orden Hymeneliales

Orden Lecanorales

Orden Lecideales

Orden Ostropales

Orden Peltigerales

Orden Pertusariales

Orden Rhizocarpales

Orden Teloschistales

Clase Leotiomycetes

Orden Chaetomellales

Orden Erysiphales

Orden Helotiales

Orden Phacidiales

Orden Rhytismatales

Orden Thelebolales

Clase Orbiliomycetes

Orden Orbiliales

Clase Pezizomycetes

Orden Pezizales

Clase Sareomycetes

Orden Sareales

Clase Sordariomycetes

Orden Amphisphaeriales

Orden Annulatascales

Orden Boliniales

Orden Calosphaeriales

Orden Cephalothecales

Orden Chaetosphaeriales

Orden Coniochaetales

Orden Coronophorales

Orden Diaporthales

 

Orden Glomerellales

Orden Hypocreales

 

Incertae sedis

Orden Jobellisiales

Orden Magnaporthales

Orden Melanosporales

Orden Microascales

Orden Phomatosporales

Orden Phyllachorales

Orden Sordariales

Orden Togniniales

Orden Trichosphaeriales

Orden Vermiculariopsiellales

Orden Xylariales