AscomycotaClase EurotiomycetesOrden Verrrucariales

Verrucaria

sp. MGG-14

*Jardín Botánico de Gijón (Asturias), 1-XI-2022, sobre rocas calizas, leg. M. González, MGG-14.
*Jardín Botánico de Gijón (Asturias), 8-VIII-2023, sobre rocas calizas leg. M. González.

Los estudios genéticos de esta especie no resultaron legibles.

Verrucaria sp.

Verrucaria sp. Foto: Marta González.

Verrucaria sp.

Verrucaria sp. Foto: Marta González.

Verrucaria sp.

Verrucaria sp. Foto: Marta González.

Verrucaria sp.

Verrucaria sp. Foto: Marta González.

Verrucaria sp.

Verrucaria sp. Foto: Marta González.

Verrucaria sp.

Verrucaria sp. Foto: Marta González.

 

Diplocarpon rosae
Previous post

Diplocarpon rosae

 

F.A. Wolf

Next post

Butyriboletus fetchneri

(Velen.) D. Arora & J.L. Frank