AscomycotaClase PezizomycetesOrden Pezizales

Gyromitra leucoxantha

(Bres.) Harmaja

Saliencia, collada ‘La Farrapona’ (Somiedo-Asturias), 14-VI-2008, 1.700 m, suelo herboso bajo Erica spp., ERD-4489.

Gyromitra leucoxantha. Foto: Enrique Rubio.

Gyromitra leucoxantha. Foto: Enrique Rubio.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyromitra leucoxantha. Esporas x 1.000. Foto: Enrique Rubio.

Lecidea sarcogynoides
Previous post

Lecidea sarcogynoides

Körb.

Next post

Mollisia

sp. ERD-9718