AscomycotaClase PezizomycetesOrden Pezizales

Terfezia extremadurensis

Mohedano, Ant. Rodr. & Bordallo

Valdecañas de Tajo (Cáceres), suelo pizarroso con Tuberaria guttata, leg. & det. Justo Muñoz, ERD-6656.

Terfezia extremadurensis ERD-6656. Esporas x 1.000. Foto: Enrique Rubio.

Terfezia extremadurensis ERD-6656. Foto: Enrique Rubio.

Previous post

Chrysomphalina grossula

(Pers.) Norvell, Redhead & Ammirati

Inocybe melanopus
Next post

Inocybe melanopus

D.E. Stuntz