BasidiomycotaClase AgaricomycetesOrden Russulales

Scytinostroma ochroleucum

(Bres. & Torrend) Donk

Jardín Botánico Atlántico (Gijón-Asturias), 13-I-2023, en una oquedad de un roble (Quercus robur) aún en pie, leg. Marta González, det. E. Rubio.

Scytinostroma ochroleucum. Foto: Marta González.

Scytinostroma ochroleucum. Foto: Marta González.

 

 

 

 

 

 

 

 

Scytinostroma ochroleucum. Foto: Marta González.

Scytinostroma ochroleucum. Foto: Marta González.

 

 

 

 

 

 

 

Scytinostroma ochroleucum. Esporas x 1.000. Foto: Enrique Rubio.

Scytinostroma ochroleucum. Foto: Enrique Rubio.

Scytinostroma ochroleucum. Foto: Enrique Rubio.

Lachnellula resinaria var. calycina
Previous post

Lachnellula resinaria

var.

calycina

(Schumach.) Baral

Next post

Bryocentria brongniartii

(P. Crouan & H. Crouan) Döbbeler