BasidiomycotaClase AgaricomycetesOrden Russulales

Russula juniperina

Ubaldi

Grandoso (León), 18-XI-2022, en humus de Quercus ilex en suelo básico, leg. Juan Antonio Sánchez, det. E. Rubio, ERD-9621.

Russula juniperina ERD-9621. Foto: Enrique Rubio.

Russula juniperina ERD-9621. Esporograma.

Russula juniperina ERD-9621. Foto: Enrique Rubio.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula juniperina ERD-9621. Foto: Enrique Rubio.

Russula juniperina ERD-9621. Esporas x 400. Foto: Enrique Rubio.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula juniperina ERD-9621. Esporas x 1.000. Foto: Enrique Rubio.

Russula juniperina ERD-9621. Foto: Enrique Rubio.

Phlegmacium balteatocumatile
Previous post

Phlegmacium balteatocumatile

(Rob. Henry

ex

P.D. Orton) Niskanen & Liimat.

Niemelaea consobrina
Next post

Niemelaea consobrina

(Bres.) Zmitr., Ezhov & Khimich