BasidiomycotaClase AgaricomycetesOrden Agaricales

Tricholoma focale

(Fr.) Ricken

  • Cofiñal, pinar de Lillo (León), 8-X-2022, Pinus sylvestris.
  • Orhiuela del Tremedal (Teruel), 20-X-2009, Pinus sylvestris.

Tricholoma focale. Cofiñal, pinar de Lillo (León), 8-X-2022, Pinus sylvestris. Foto: Enrique Rubio.

Tricholoma focale. Cofiñal, pinar de Lillo (León), 8-X-2022, Pinus sylvestris. Foto: Enrique Rubio.

Tricholoma focale. Esporas x 1.000. Cofiñal, pinar de Lillo (León), 8-X-2022, Pinus sylvestris. Foto: Enrique Rubio.

Previous post

Hygrophoropsis aurantiaca

var.

pallida

(Cooke) Kühner & Romagn

Next post

Tricholoma sciodes

(Pers.) C. Martin