BasidiomycotaClase AgaricomycetesOrden Polyporales

Dichomitus squalens

(P. Karst.) D.A. Reid

La Roca del Vallés, Can Companys de Dalt (Barcelona), 24-IV-2022, en madera de Pinus pinea, leg. Carles Magrasó & L. Sánchez, det. Leandro Sánchez, ERD-9357.

Dichomitus squalens ERD-9357. Foto: Leandro Sánchez.

Dichomitus squalens ERD-9357. Foto: Leandro Sánchez.

 

 

 

 

 

 

 

Dichomitus squalens ERD-9357. Esporas x 1.000. Foto: Enrique Rubio.

Dichomitus squalens ERD-9357. Foto: Enrique Rubio.

Lambertella tetrica
Previous post

Lambertella tetrica

(Quél.) Dumont

Next post

Phlegmacium mediterraneense

(A. Ortega & Vila) Niskanen & Liimat.