BasidiomycotaClase AgaricomycetesOrden Polyporales

Mutatoderma mutatum

(Peck) C.E. Gómez

≡ Hyphoderma mutatum (Peck) Donk

Can Botifarra, Espinelves (Gerona), 27-III-2022, en madera de Populus sp., leg. Leandro Sánchez, det. E. Rubio, ERD-9320.

Mutatoderma mutaum ERD-9320. Esporas x 1.000. Foto: Enrique Rubio.

Mutatoderma mutaum ERD-9320. Foto: Enrique Rubio.

Steccherinum fimbriatum
Previous post

Steccherinum fimbriatum

(Pers.) J. Erikss.

Next post

Agrocybe pediades

(Fr.) Fayod