AscomycotaClase PezizomycetesOrden Pezizales

Cheilymenia aurantiacorubra

K.S. Thind & S.C. Kaushal

Molleda (Corvera-Asturias), 22-I-2022, en suelo fangoso aparentememte no estercolado, leg. Elena López, det. E. Rubio, ERD-9205.

Cheilymenia aurantiacorubra ERD-9205. Foto: Enrique Rubio.

Cheilymenia aurantiacorubra ERD-9205. Esporas x 1.000. Foto: Enrique Rubio.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheilymenia aurantiacorubra ERD-9205. Foto: Enrique Rubio.

Cheilymenia aurantiacorubra ERD-9205. Excípulo y pelos. Foto: Enrique Rubio.

Hyaloscypha leucostigma
Previous post

Hyaloscypha leucostigma

(Fuckel) Baral

Tremellodendropsis tuberosa
Next post

Tremellodendropsis tuberosa

(Grev.) D.A. Crawford