AscomycotaClase PezizomycetesOrden Pezizales

Gyromitra martinii

Donadini & Astier

Pendones, Vega d’Embaxo (Caso-Asturias), 10-IV-2010, en madera de Fagus sylvatica, leg. Juan Luis Menéndez, det. E. Rubio, ERD-5109.

Gyromitra martinii ERD-5109. Foto: Juan Luis Menéndez.

Gyromitra martinii ERD-5109. Esporas x 1.000 (tras rehidratación). Foto: Enrique Rubio.

Gyromitra martinii ERD-5109. Esporas x 1.000 (tras rehidratación) en azul de lactofenol. Foto: Enrique Rubio.

Gyromitra martinii ERD-5109. Esporas x 1.000. Foto: Enrique Rubio.

Gyromitra martinii ERD-5109. Foto: Enrique Rubio.

Trichopeziza leucophaea
Previous post

Trichopeziza leucophaea

(Pers.) Rehm

Calycellina ulmariae
Next post

Calycellina ulmariae

(Lasch

in

Rabenh.) Korf