AscomycotaClase DothideomycetesOrden Hysteriales

Gloniopsis praelonga

(Schwein.) Underw. & Earle

Cuevas (Belmonte de Miranda-Asturias), 26-II-2021, en madera de Arbutus unedo, ERD-8740.

Gloniopsis praelonga ERD-8740. Foto: Enrique Rubio.

Gloniopsis praelonga ERD-8740. Esporas x 1.000. Foto: Enrique Rubio.

Gloniopsis praelonga ERD-8740. Foto: Enrique Rubio.

Previous post

Diaporthe beckhausii

Nitschke

Exidia recisa
Next post

Exidia recisa

(Ditmar) Fr.