AscomycotaClase PezizomycetesOrden Pezizales

Octosporopsis nicolai

(Maire) U. Lindemann, M. Vega & T. Richter

Gijón, Jardín Botánico Atlántico (Asturias), 27-XII-2014, en talos de Lunularia cruciata, leg. S. Serrano, det. E. Rubio, ERD-6365.

Octosporopsis nicolai

Octosporopsis nicolai ERD-6365. Pelos. Foto: Enrique Rubio.

Octosporopsis nicolai

Octosporopsis nicolai ERD-6365. Esporas x 1.000 en H2O e IKI. Foto: Enrique Rubio.

Octosporopsis nicolai

Octosporopsis nicolai ERD-6365. Foto: Enrique Rubio.

Octosporopsis nicolai

Octosporopsis nicolai ERD-6365. Paráfisis. Foto: Enrique Rubio.

Octosporopsis nicolai

Octosporopsis nicolai ERD-6365. Foto: Enrique Rubio.

Octosporopsis nicolai

Octosporopsis nicolai ERD-6365. Excípulo en rojo congo. Foto: Enrique Rubio.

Octosporopsis nicolai

Octosporopsis nicolai ERD-6365. Excípulo. Foto: Enrique Rubio.

Hypochnella violacea
Previous post

Hypochnella violacea

Auersw.

ex

J. Schröt.

Next post

Diaporthe rudis

(Fr.) Nitschke