BasidiomycotaClase AgaricomycetesOrden Agaricales

Atractosporocybe inornata

(Sowerby) P. Alvarado, G. Moreno & Vizzini

≡ Clitocybe inornata (Sowerby) Gillet

Grandoso (León), 6-XII-2019, en humus de Quercus ilex.

Atractosporocybe inornata

Atractosporocybe inornata. Grandoso (León), 4-XI-2006, Quercus ilex. Foto: Enrique Rubio.

Atractosporocybe inornata

Atractosporocybe inornata. Valle de Lago (Somiedo-Asturias), 26-X-2013, Fagus sylvatica. Foto: Enrique Rubio.

Atractosporocybe inornata

Atractosporocybe inornata. Coto de la Buena Madre (Somiedo-Asturias), 11-X-2014, Fagus sylvatica. Foto: Enrique Rubio.

Atractosporocybe inornata

Atractosporocybe inornata. Esporas x 1.000. Grandoso (León), 6-XII-2019, Quercus ilex. Foto: Enrique Rubio.

Atractosporocybe inornata

Atractosporocybe inornata. Grandoso (León), 6-XII-2019, Quercus ilex. Foto: Enrique Rubio.

Otidea tumikoskii
Previous post

Otidea nannfeldtii aff.

Harmaja

Hohenbuehelia petaloides
Next post

Hohenbuehelia petaloides

(Bull.) Schulzer

s. lat.