Previous post

Thyridaria triseptata

(Peck) M.E. Barr

Next post

Efibula tuberculata

(P. Karst.) Zmitr. & Spirin