BasidiomycotaClase AgaricomycetesOrden Polyporales

Trametes gallica

Fr.

≡ Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden

Gijón (Asturias), 10-V-2019, en un tocón talado de Fraxinus excelsior, leg. M. González, det. E. Rubio, ERD-7913.

Trametes gallica

Trametes gallica ERD-7913. Foto: Marta González.

Trametes gallica

Trametes gallica ERD-7913. Foto: Marta González.

Trametes gallica

Trametes gallica ERD-7913. Foto: Marta González.

Trametes gallica

Trametes gallica ERD-7913. Foto: Marta González.

Trametes gallica

Trametes gallica ERD-7913. Esporas x 1.000. Foto: Enrique Rubio.

Trametes gallica

Trametes gallica ERD-7913. Foto: Enrique Rubio.

Previous post

Orbilia filiformis

Baral, E. Weber & P. Perz

Next post

Unguiculariopsis diversispora

E. Rubio

sp. nov. ad int.