Hohenbuehelia pseudopetaloides
Previous post

Hohenbuehelia pseudopetaloides

Consiglio & Setti

Phellodon melaleucus
Next post

Phellodon melaleucus

(Sw. ex Fr.) P. Karst.