BasidiomycotaClase AgaricomycetesOrden Agaricales

Descolea alba

(Klotzsch) Kuhar, Nouhra & M.E. Sm.

= Descomyces albus (Berk.) Bougher & Castellano

Playa de Navia (Asturias), 10-XI-2018, semihipogeo bajo Eucalyptus globulus.

Descolea alba

Descolea alba. Esporas x 1.000. Foto: Enrique Rubio.

Descolea alba

Descolea alba. Peridiopellis. Foto: Enrique Rubio.

Descolea alba

Descolea alba. Foto: Enrique Rubio.

Russula cessans
Previous post

Russula cessans

A. Pears.

Russula xerampelina
Next post

Russula xerampelina

(Schaeff.) Fr.